Resultaten proef met mais in gras stemmen Ronald Luijkx als innovatiemanager bij AgroProeftuin de Peel zeer tevreden

Positieve uitwerking op opbrengst én milieueffecten

De maisteelt staat onder druk door zaken als uitspoeling, gebruik van chemische middelen en het effect op bodemleven. Het telen van mais in gras is wellicht een oplossing om de ruwvoerproductie op peil te houden zonder negatieve milieueffecten. Peter van Iperen Advies initieerde en begeleidde een proef met mais in gras, met ondersteuning van AgroProeftuin De Peel. De proef is een mooi voorbeeld van waar AgroProeftuin de Peel voor staat: kringlooplandbouw in uitvoering.

Ronald Luijkx, als innovatiemanager bij Agrifood Capital de man die de algehele leiding over het project heeft, werkt al vele jaren samen met Peter. “Hij is iemand die gaat en staat voor zijn opdracht en die altijd de uitgangspunten en hoofdlijnen blijft zien. Bovendien loopt hij al zijn hele loopbaan rond in de agrarische wereld. Hij weet en snapt wat speelt, hij luistert goed naar alle betrokkenen en kan zo de juiste afwegingen maken. Competenties die zeker ook heel belangrijk zijn voor een projectleider bij proeven als het telen van mais in gras.”

Vele facetten gemonitord

Ronald Luijkx blikt zeer tevreden terug op de proef. “We hebben vele facetten uitvoerig gemonitord. Kijk je naar de resultaten dan zie je zowel aan de opbrengstkant als op het vlak van milieueffecten positieve cijfers. De mais groeide prima, met mooie voederwaarde. De aanpak had bovendien gewenste effecten op onder meer het bodemleven en de mate van uitspoeling van nitraat.”

Succesvol opgepakt en uitgewerkt

Hoe verder met de proef van mais in gras, dat ligt nu bij de onderzoekers van het Louis Bolk Instituut. “Met Peter van Iperen als projectleider is in ieder geval een veelbelovende stap gemaakt. Met de betrokken loonwerkers en melkveehouders heeft Peter het heel succesvol opgepakt en uitgewerkt.”

Resultaten proef met mais in gras stemmen Ronald Luijkx als innovatiemanager bij AgroProeftuin de Peel zeer tevreden

Positieve uitwerking op opbrengst én milieueffecten

De maisteelt staat onder druk door zaken als uitspoeling, gebruik van chemische middelen en het effect op bodemleven. Het telen van mais in gras is wellicht een oplossing om de ruwvoerproductie op peil te houden zonder negatieve milieueffecten. Peter van Iperen Advies initieerde en begeleidde een proef met mais in gras, met ondersteuning van AgroProeftuin De Peel. De proef is een mooi voorbeeld van waar AgroProeftuin de Peel voor staat: kringlooplandbouw in uitvoering.

Ronald Luijkx, als innovatiemanager bij Agrifood Capital de man die de algehele leiding over het project heeft, werkt al vele jaren samen met Peter. “Hij is iemand die gaat en staat voor zijn opdracht en die altijd de uitgangspunten en hoofdlijnen blijft zien. Bovendien loopt hij al zijn hele loopbaan rond in de agrarische wereld. Hij weet en snapt wat speelt, hij luistert goed naar alle betrokkenen en kan zo de juiste afwegingen maken. Competenties die zeker ook heel belangrijk zijn voor een projectleider bij proeven als het telen van mais in gras.”

Vele facetten gemonitord

Ronald Luijkx blikt zeer tevreden terug op de proef. “We hebben vele facetten uitvoerig gemonitord. Kijk je naar de resultaten dan zie je zowel aan de opbrengstkant als op het vlak van milieueffecten positieve cijfers. De mais groeide prima, met mooie voederwaarde. De aanpak had bovendien gewenste effecten op onder meer het bodemleven en de mate van uitspoeling van nitraat.”

Succesvol opgepakt en uitgewerkt

Hoe verder met de proef van mais in gras, dat ligt nu bij de onderzoekers van het Louis Bolk Instituut. “Met Peter van Iperen als projectleider is in ieder geval een veelbelovende stap gemaakt. Met de betrokken loonwerkers en melkveehouders heeft Peter het heel succesvol opgepakt en uitgewerkt.”

agrifood
graphic-1

Een gezonde bedrijfsvoering
begint aan de basis