“We zijn nu een organisatie die op elk vlak toekomstbestendig is”

Bundelen van krachten successleutel Loonwerkcombinatie LvCM

De jonge spruit in de wereld van agrarische loonbedrijven in Land van Cuijk en Maasduinen, met bekende en vertrouwde wortels. En: een compleet aanbod, efficiënt gebruik van machines, optimale inzet van aanwezige arbeid. Zo omschrijft Loonwerkcombinatie LvCM zich helder op haar site. Aan de basis van die ‘jonge spruit’ staat Peter van Iperen Advies.

Wat is de toekomst van ons bedrijf? Een vraag die enkele jaren geleden gelijktijdig leefde bij Arts, Derks en Kuenen, inmiddels samen Loonwerkcombinatie LvCM. Evelien Arts daarover nu: “Een hele goede stap. We vormen met drie partijen een organisatie die op elk vlak toekomstbestendig is.”

Neuzen dezelfde kant op

Een belangrijke rol in het proces van samengaan en integratie heeft Peter van Iperen Advies (lees: Peter) gespeeld. Evelien: “We hadden te maken met drie gevestigde partijen, met ieder hun eigen historie, een eigen cultuur, soms uiteenlopende visies en organisatiestructuur. Met behulp van Peter kwamen alle neuzen in de loop van de gesprekken dezelfde kant op te staan. Heel sterk.”

Echte bemiddelaar en verbinder

“Peter is een echte bemiddelaar, een verbinder, zo geeft Evelien vanuit haar ervaring aan. “Op hele neutrale wijze weet hij alles wat speelt en leeft op tafel te krijgen, om vervolgens gestructureerd en constructief tot oplossingen te komen. En bij die oplossingen kijkt Peter heel breed en laat hij jou ook buiten de normale kaders denken. Peter geeft heldere adviezen, onderbouwd met argumenten, en laat jou de juiste keuzes maken.”

Peter van Iperen advies aan de basis van LvCm

“We zijn nu een organisatie die op elk vlak toekomstbestendig is”

Bundelen van krachten successleutel Loonwerkcombinatie LvCM

De jonge spruit in de wereld van agrarische loonbedrijven in Land van Cuijk en Maasduinen, met bekende en vertrouwde wortels. En: een compleet aanbod, efficiënt gebruik van machines, optimale inzet van aanwezige arbeid. Zo omschrijft Loonwerkcombinatie LvCM zich helder op haar site. Aan de basis van die ‘jonge spruit’ staat Peter van Iperen Advies.

Wat is de toekomst van ons bedrijf? Een vraag die enkele jaren geleden gelijktijdig leefde bij Arts, Derks en Kuenen, inmiddels samen Loonwerkcombinatie LvCM. Evelien Arts daarover nu: “Een hele goede stap. We vormen met drie partijen een organisatie die op elk vlak toekomstbestendig is.”

Neuzen dezelfde kant op

Een belangrijke rol in het proces van samengaan en integratie heeft Peter van Iperen Advies (lees: Peter) gespeeld. Evelien: “We hadden te maken met drie gevestigde partijen, met ieder hun eigen historie, een eigen cultuur, soms uiteenlopende visies en organisatiestructuur. Met behulp van Peter kwamen alle neuzen in de loop van de gesprekken dezelfde kant op te staan. Heel sterk.”

Echte bemiddelaar en verbinder

“Peter is een echte bemiddelaar, een verbinder, zo geeft Evelien vanuit haar ervaring aan. “Op hele neutrale wijze weet hij alles wat speelt en leeft op tafel te krijgen, om vervolgens gestructureerd en constructief tot oplossingen te komen. En bij die oplossingen kijkt Peter heel breed en laat hij jou ook buiten de normale kaders denken. Peter geeft heldere adviezen, onderbouwd met argumenten, en laat jou de juiste keuzes maken.”

Peter van Iperen advies aan de basis van LvCm
graphic-1

Een gezonde bedrijfsvoering
begint aan de basis