Samenwerking bij aanpak circulariteit groenstromen biedt volop perspectief

Bokashi zorgt bij gemeenten en agrarische wereld voor win-winsituatie

Circulariteit staat bij de gemeenten Meierijstad en Land van Cuijk hoog op de agenda. Zeker ook op het vlak van hun groenstromen. Deze willen ze volledig circulair gebruiken binnen hun eigen openbaar groen. En dat mede door het toepassen van Bokashi. Met Peter van Iperen Advies help ik beide gemeenten met de gezamenlijke aanpak van pilots, en de verdere uitrol en implementatie.

Het nuttig gebruiken van reststromen is een opgave waarvoor Meierijstad en Land van Cuijk vanzelfsprekend staan en gaan. Zoals staat te lezen in een bestuurlijk convenant is het doel: aan het einde van de periode 2030-2050 is er geen sprake meer van (rest)afval en verspilling, maar komen alle materialen uit gezonde kringlopen, waarin ze ook terugkeren. De eerste pilots lopen, op lokaal en landelijk niveau. De effecten van Bokashi komen zo de komende jaren nauwkeurig in beeld.

Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Het verbetert en stimuleert het bodemleven, waardoor onder meer humusvorming ontstaat (of verbetert) en daardoor het vochthoudend vermogen toeneemt.

Gebiedsaanjager en verbinder

Vanuit mijn rol bij AgroProeftuin de Peel is wat betreft (het ontdekken van) de mogelijkheden van Bokashi de samenwerking van Peter van Iperen Advies met gemeente Meierijstad opgestart. Ik ben daar inmiddels gebiedsaanjager. Met Land van Cuijk liepen de contacten al eerder. Mijn kracht als verbinder komt zo weer goed tot zijn recht. De beide gemeenten gaan met vereende krachten op zoek naar een eenduidige toepassing van Bokashi voor hun gebied.

Win-winsituatie

Met mijn brede zichtveld stimuleer ik daarbij ook de contacten met andere relevante partijen, waartoe de landbouw zeker behoort. Zo kan optimaal landbouwkennis en -ervaring worden uitgewisseld die bij Bokashi van pas komt.

Het verbinden van de partijen levert nog meer winst op. Bokashi is een methode die de gewenste circulariteit op het vlak van groenstromen vormgeeft. Omdat de gemeenten niet alle eigen groenstromen kunnen plaatsen is los van de al aanwezige kennis de hulp van de landbouw ook vanuit dit oogpunt nodig. En de landbouw heeft de grondstof op zijn beurt nodig om de agrarische bodems te verbeteren. Een samenwerking dus die tot een win-winsituatie leidt.

Samenwerking bij aanpak circulariteit groenstromen biedt volop perspectief

Bokashi zorgt bij gemeenten en agrarische wereld voor win-winsituatie

Circulariteit staat bij de gemeenten Meierijstad en Land van Cuijk hoog op de agenda. Zeker ook op het vlak van hun groenstromen. Deze willen ze volledig circulair gebruiken binnen hun eigen openbaar groen. En dat mede door het toepassen van Bokashi. Met Peter van Iperen Advies help ik beide gemeenten met de gezamenlijke aanpak van pilots, en de verdere uitrol en implementatie.

Het nuttig gebruiken van reststromen is een opgave waarvoor Meierijstad en Land van Cuijk vanzelfsprekend staan en gaan. Zoals staat te lezen in een bestuurlijk convenant is het doel: aan het einde van de periode 2030-2050 is er geen sprake meer van (rest)afval en verspilling, maar komen alle materialen uit gezonde kringlopen, waarin ze ook terugkeren. De eerste pilots lopen, op lokaal en landelijk niveau. De effecten van Bokashi komen zo de komende jaren nauwkeurig in beeld.

Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Het verbetert en stimuleert het bodemleven, waardoor onder meer humusvorming ontstaat (of verbetert) en daardoor het vochthoudend vermogen toeneemt.

Gebiedsaanjager en verbinder

Vanuit mijn rol bij AgroProeftuin de Peel is wat betreft (het ontdekken van) de mogelijkheden van Bokashi de samenwerking van Peter van Iperen Advies met gemeente Meierijstad opgestart. Ik ben daar inmiddels gebiedsaanjager. Met Land van Cuijk liepen de contacten al eerder. Mijn kracht als verbinder komt zo weer goed tot zijn recht. De beide gemeenten gaan met vereende krachten op zoek naar een eenduidige toepassing van Bokashi voor hun gebied.

Win-winsituatie

Met mijn brede zichtveld stimuleer ik daarbij ook de contacten met andere relevante partijen, waartoe de landbouw zeker behoort. Zo kan optimaal landbouwkennis en -ervaring worden uitgewisseld die bij Bokashi van pas komt.

Het verbinden van de partijen levert nog meer winst op. Bokashi is een methode die de gewenste circulariteit op het vlak van groenstromen vormgeeft. Omdat de gemeenten niet alle eigen groenstromen kunnen plaatsen is los van de al aanwezige kennis de hulp van de landbouw ook vanuit dit oogpunt nodig. En de landbouw heeft de grondstof op zijn beurt nodig om de agrarische bodems te verbeteren. Een samenwerking dus die tot een win-winsituatie leidt.

graphic-1

Een gezonde bedrijfsvoering
begint aan de basis