Bodemplan.

Van start gegaan op 20 december 2022

Duurzaam voedsel begint bij duurzaam beheer van onze landbouwgrond. Ook in de zuidelijke zandgronden zoals in het land van Cuijk groeien de intensievere teelten, terwijl het aantal melkveebedrijven sterk daalt. De vraag naar goede grond in rotatieteelt neemt toe, terwijl het aanbod afneemt. Eigenaren verhuren de grond voor de hoogste prijs. Telers krijgen grond voor korte tijd in gebruik. Er zijn onvoldoende prikkels om de grond in goede staat door te geven aan de volgende gebruiker. Lager renderende gewassen / graslanden krijgen minder kans in de rotatie. Door deze vicieuze cirkel groeit het tekort aan goede grond en is er weinig aandacht voor maatschappelijke- en milieudoelen. Waardoor de huidige praktische bedrijfsvoering uiteindelijk de bal toch onverwacht toegespeeld gaat krijgen.

Bodemplan.

Klaar om uitgevoerd te worden.

Duurzaam voedsel begint bij duurzaam beheer van onze landbouwgrond. Ook in de zuidelijke zandgronden zoals in het land van Cuijk groeien de intensievere teelten, terwijl het aantal melkveebedrijven sterk daalt. De vraag naar goede grond in rotatieteelt neemt toe, terwijl het aanbod afneemt. Eigenaren verhuren de grond voor de hoogste prijs. Telers krijgen grond voor korte tijd in gebruik. Er zijn onvoldoende prikkels om de grond in goede staat door te geven aan de volgende gebruiker. Lager renderende gewassen / graslanden krijgen minder kans in de rotatie. Door deze vicieuze cirkel groeit het tekort aan goede grond en is er weinig aandacht voor maatschappelijke- en milieudoelen. Waardoor de huidige praktische bedrijfsvoering uiteindelijk de bal toch onverwacht toegespeeld gaat krijgen.

Duurzaam voedsel begint bij duurzaam beheer van onze landbouwgrond. Ook in de zuidelijke zandgronden zoals ook in het land van Cuijk groeien de intensievere teelten, terwijl het aantal melkveebedrijven sterk daalt. De vraag naar goede grond in rotatieteelt neemt toe, terwijl het aanbod afneemt. Eigenaren verhuren de grond voor de hoogste prijs. Telers krijgen grond voor korte tijd in gebruik. Er is onvoldoende prikkel om de grond in goede staat door te geven aan de volgende gebruiker. Lager renderende gewassen / graslanden krijgen minder kans in de rotatie. Door deze vicieuze cirkel groeit het tekort aan goede grond en is er weinig aandacht voor maatschappelijke- en milieudoelen. Waardoor de huidige praktische bedrijfsvoering uiteindelijk de bal toch onverwacht toegespeeld gaat krijgen.

Hoe deze bestaande vicieuze cirkel te doorbreken?

Hiervoor is door mij het bodemplan* ontwikkeld en samen met een aantal private en maatschappelijke stakeholders uitgewerkt en verder vormgegeven. Uitgangspunt is bodemwaarde vasthouden en creëren. Nieuwe stappen zetten. Van korte termijn denken naar structureel lange termijn werken. Gezamenlijk rentmeesterschap.

Gezond voedsel komt van een gezonde bodem. Een gezonde bodem levert een gezonde bedrijfsvoering.
Meer weten? Neem dan contact met mij op.

*) = idee vastgelegd bij I-depot.

Samenwerking

Deze organisaties hebben hun medewerking verleend aan het bodemplan.

has
rabobank
abab
LvCm loonwerk combinatie
agrifood
zlto
optimus-mineraal
graphic-1

Een gezonde bedrijfsvoering
begint aan de basis