Adviezen op maat voor jouw agrarische vraagstukken

Samen voor een duurzame agrarische wereld.

Aangenaam kennismaken. Mijn naam is Peter van Iperen en ik ben elke dag heel praktijk- en mensgericht aan de slag als agrarisch adviseur. Als geen ander ervaar ik dan ook hoezeer de agrarische wereld in beweging is, dat de sector in een transitiefase zit, en politiek en maatschappelijk onder het vergrootglas ligt. Opgeteld en wel roept dat bij menig agrariër (en naaste omgeving) vragen op. Heel veel vragen!

Een vraag die me in het werkveld vaak wordt gesteld: heb ik als boer toekomst, hoe levensvatbaar is mijn agrarische onderneming nog? En: tot welke investeringen word ik verplicht? Welke maatregelen en beperkingen staan me te wachten? Maar ook: welke wet- en regelgeving komt eraan en heeft direct of indirect invloed op mijn werk als boer? Met regelmaat merk ik hoe onzeker de agrarische wereld is.

Adviezen op maat voor jouw agrarische vraagstukken

Samen voor een duurzame agrarische wereld.

Aangenaam kennismaken. Mijn naam is Peter van Iperen en ik ben elke dag heel praktijk- en mensgericht aan de slag als agrarisch adviseur. Als geen ander ervaar ik dan ook hoezeer de agrarische wereld in beweging is, dat de sector in een transitiefase zit, en politiek en maatschappelijk onder het vergrootglas ligt. Opgeteld en wel roept dat bij menig agrariër (en naaste omgeving) vragen op. Heel veel vragen!

Een vraag die me in het werkveld vaak wordt gesteld: heb ik als boer toekomst, hoe levensvatbaar is mijn agrarische onderneming nog? En: tot welke investeringen word ik verplicht? Welke maatregelen en beperkingen staan me te wachten? Maar ook: welke wet- en regelgeving komt eraan en heeft direct of indirect invloed op mijn werk als boer? Met regelmaat merk ik hoe onzeker de agrarische wereld is.

Duurzaam en toekomstbestendig

Ik neem je als agrariër graag aan de hand om samen te komen tot de best mogelijke antwoorden en vervolgstappen. Na een zorgvuldige verdieping in wat speelt geef ik gevraagd en ongevraagd adviezen. De bedrijfskundige toekomstvraagstukken die op tafel komen zijn divers. Bij de een gaat het over het verplaatsen van het bedrijf, of over overname door zoon of dochter. Bij de ander betreft het stoppen, per direct of op termijn. Het duurzaam en toekomstbestendig runnen van het bedrijf is vaak ook het onderwerp. Altijd is het een veranderproces en help ik met mijn kennis, kunde en ervaring met het vinden van de juiste antwoorden.

Vertrouwd en persoonlijk

Mijn site geeft je een eerste indruk van wie ik ben, waarvoor ik sta, wie mijn klanten zijn en hoe mijn aanpak als agrarisch adviseur is. Spreekt het je aan? Schroom niet om contact op te nemen. Welk bedrijfskundig toekomstvraagstuk ook speelt, welke expertise ook wordt gewenst, met Peter van Iperen Advies ben je als agrarisch ondernemer aan het vertrouwde en persoonlijke adres. Ik spreek je graag!

graphic-1
icon-tractor

Mijn klanten …

Mijn klanten zijn enerzijds agrarische ondernemers die voor een bedrijfskundig toekomstvraagstuk staan, variërend van overdracht aan de volgende generatie tot stoppen. Maar ook hoe maak ik mijn agrarisch bedrijf duurzaam en toekomstbestendig, op de huidige locatie of elders? Anderzijds werk ik voor agrarische periferie bedrijven en lokale, provinciale en landelijke overheden bij het implementeren van plannen. De vertaalslag maken van wat betreffende overheid wenst of eist naar wat dat voor jou als boer betekent, is vaak mijn rol. Ik spreek in de agrarische wereld immers ieders taal.

Kijk op mijn profiel.

icon-plantlinks

Mijn uitgangspunt …

Mijn uitgangspunt is helder. Wat het vraagstuk ook is, het streven is altijd te komen tot het resultaat dat op basis van alle feiten, cijfers en ontwikkelingen het beste is voor jou en je naasten. De menselijke aspecten, het privé-verhaal, spelen daarbij even nadrukkelijk de hoofdrol als de bedrijfseconomische facetten. Sterker: jij als mens staat bij mijn adviezen altijd centraal. Met daarbij ook oog en hart voor milieu, omgeving en maatschappij. Ik definieer duurzaam niet voor niets met ecologie en economie in harmonie. Wil je zien hoe? Bekijk dan één van mijn projecten.

icon-eten

Mijn meerwaarde …

Mijn meerwaarde zit vooral in het feit (lees: natuurlijk gedrag) van het hand in hand laten gaan van theorie en praktijk. Ik ben thuis in de theoretische materie, van hoe een agrarisch bedrijf te managen tot financieel en van wet- en regelgeving tot alle plannen en maatregelen die in ontwikkeling zijn. Maar bovenal beweeg ik me in het veld, en kom ik met jou als agrarisch ondernemer thuis, aan de keukentafel, in de stal, tot de gewenste en/of noodzakelijke vervolgstappen. Ik sta met beide benen midden in het werkveld, jouw werkveld, en kom zo met praktische handvatten, tips en adviezen waarmee je écht verder kunt. Zet de eerste stap en neem contact met me op.

Een gezonde bedrijfsvoering
begint aan de basis